Productenboek JeugdhulpCheck onze homepage voor de laatste versie!
Op zoek naar meest recente versie Productenboek Jeugdhulp?Check onze homepage voor de laatste versie!

Privacy Jeugdwet

Welke persoonsgegevens mogen jeugdhulpverleners en gemeenten uitwisselen? Gegevensuitwisseling heeft nu een wettelijke grondslag in de wijziging van de Regeling Jeugdwet. Gegevensverwerking voor bekostiging, controle, privacy en fraudebestrijding is hiermee wettelijk geregeld.

De ministeriële regeling bepaalt welke persoonsgegevens van de jeugdige bij de declaratie van verleende diensten verstrekt mogen worden, en voor welke doelen de gemeenten deze gegevens mogen verwerken. Daarnaast bepaalt de regeling hoe gemeenten materiële controles en fraude-onderzoek verrichten.

Voortraject

Het College bescherming persoonsgegevens adviseerde om in de Jeugdwet een regeling op te nemen die specifiek ziet op het verstrekken door jeugdhulpverleners/aanbieders van persoonsgegevens aan gemeenten, voor de financiële afwikkeling en controle van declaraties. Dit leidde tot opname - via de Verzamelwet VWS 2016 - van een artikel 7.4.0 in de Jeugdwet. Bij ministeriële regeling wordt dit uitgewerkt. 

De ministeriële regeling bevat regels over de formele controle van declaraties, het betalen daarvan, het verrichten van materiële controle en het doen van fraude-onderzoek. Tot nog toe gold een tijdelijke ministeriële regeling, die nu dus definitief is. 

Sociale (wijk)teams 

Cliëntorganisaties en aanbieders hebben nog vragen over het uitwisselen van persoonsgegevens voor toeleiding, advisering en inzet van een jeugdhulpvoorziening. Bijvoorbeeld welke gegevens sociale teams of wijkteams aan gemeenten mogen verstrekken. Het Rijk heeft het voornemen om dergelijke regels alsnog te stellen, nadat een bestendige uitvoeringspraktijk tot stand is gekomen. 

Identificatieverificatie cliënt

Er bestaat een plicht om de identiteit van een cliënt vast te stellen, opdat er zeker wordt gewerkt met het in de administratie (verplichte) BSN. De manier waarop dit gebeurt, hangt af van de vraag of een behandelrelatie net aanvangt of dat deze wordt vervolgd. Jeugdhulpaanbieders zijn derhalve verplicht om te werken met een BSN, waarvan is geverifieerd dat het juist is (lees: toebehoort aan de persoon aan wie de hulp wordt geboden).

De factsheet ‘Identificatie en opvragen BSN’ beschrijft wat te doen in onderstaande gevallen:

  • Problemen met het wettelijk identiteitsdocument
  • Cliënt is jonger dan 14 jaar en heeft geen eigen identiteitsdocument
  • Cliënt is niet in persoon aanwezig
  • Cliënt heeft (tijdelijk) geen BSN
  • Identificatie middels wettelijk identiteitsdocument en/of verificatie van BSN is tijdelijk niet mogelijk

In dergelijke gevallen mag het BSN van de cliënt niet worden gebruikt in de gegevensuitwisseling en dus ook niet in het declaratieverkeer (Landelijk berichtenverkeer).

In dat geval moeten de medische gegevens aan de hand van alternatieve persoonsgegevens (geslachtsnaam, voornamen, geboortedatum, postcode en huisnummer van het woonadres) worden vastgelegd in de administratie van de jeugdhulpaanbieder.

Kijkend naar het landelijke berichtenverkeer heeft dit overigens tot gevolg dat er geen JW301-zorgtoewijzing kan worden verstuurd door een gemeente aan de jeugdhulpaanbieder. (Hierin is het gebruik van een BSN immers verplicht). Daarmee komt niet alleen de formele zorgtoekenning niet tot stand, er kan ook niet worden gedeclareerd via het landelijke berichtenverkeer (en dus niet worden betaald op JW303). Het insturen van een papieren factuur naar de RIGG is overigens wel mogelijk. Nadat de gegevens bij de betreffende gemeente zijn gecontroleerd, zal de RIGG de betaling verwerken.

Een cliënt/ouder(s) kan er uiteraard ook voor kiezen de geboden hulp zelf te betalen. Ook zou (na overleg) een gemeente kunnen besluiten de hulp niet te ‘bestellen’ via het landelijke berichtenverkeer en daarmee ook niet zodanig gedeclareerd te krijgen. Betaling ervan geschiedt dan niet via de RIGG maar direct door een gemeente zelf.

Jeugdhulp met daaraan verbonden ‘geheime’ aspecten

Rondom individuele jeugdhulp kunnen er diverse aspecten spelen die geheim dienen te blijven. Denk aan verblijfplaats van een jeugdige, de vorm van de geboden hulp, de Jeugdhulpaanbieder, het BSN, etc.

In alle dergelijke gevallen is het devies om dergelijke hulp NIET toe te vertrouwen aan het landelijke berichtenverkeer, maar een papieren route te volgen. Die route mag best verlopen via elektronische hulpmiddelen, maar dan wel veilig, zoals via het BZG (als veilig 'transportmiddel'). Aangetekende post mag ook.

 

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.


Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens en zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Deze cookies zijn van aanbieders van externe content op deze website. Denk aan film, marketing- en/of tracking cookies.