Nieuwe overzichten van aanbieders per 1 januari 2019Check onze homepagina..
Productenboek Jeugdhulp vanaf 1 januari 2019?Check onze homepage voor de laatste versie!
Op zoek naar meest recente versie Productenboek Jeugdhulp?Check onze homepage voor de laatste versie!
Home > Q&A

Vragen en antwoorden

Er zijn momenteel geen veelgestelde vragen die hier gepubliceerd kunnen worden. Uiteraard blijven we dit proces monitoren.

Veelgestelde vragen komen meestal voort uit de inkoopprocedures en hebben een eigen zogenaamde Q&A. De inkoopprocedures zijn voor de komende jaren afgerond met uitzondering van de Open House inkoop. Meer daarover is terug te vinden onder het tabblad Inkoop.

Over de wijze waarop we met vragen en antwoorden in de Open House inkoopprocedure omgaan, verschijnt begin 2018 een beschrijving van het werkproces Open House. Deze beschrijving is geldig voor de regio Groningen.

Medewerkers vanuit de back offices van gemeenten hebben regelmatig overleg over het gebruik van de Suite4Jeugdzorg. Dat is de plek waar vragen gesteld kunnen worden en waar ook de oplossingen met elkaar worden gedeeld. Ook de coördinatoren van de front offices hebben een overstijgend afstemmingsoverleg waar uitvoeringsvraagstukken aan de orde komen.