Veiligheid

Veiligheid

Kinderen hebben recht op de bescherming en de zorg die nodig zijn voor hun welzijn, ofwel ze hebben recht op een veilig en gezond opvoed en opgroeiklimaat. Dat is een van de grondrechten van het kind. Wanneer deze basis niet aanwezig is kan er sprake zijn van ontwikkelingsbedreiging of kindermishandeling.

De nieuwe jeugdwet hanteert de volgende definitie van kindermishandeling: “elke vorm van voor een minderjarige bedreigende of gewelddadige interactie van fysieke, psychische of seksuele aard, die de ouders of andere personen ten opzichte van wie de minderjarige in een relatie van afhankelijkheid of van onvrijheid staat, actief of passief opdringen, waardoor ernstige schade wordt berokkend of dreigt te worden berokkend aan de minderjarige in de vorm van fysiek of psychisch letsel”.
Onder kindermishandeling vallen dus ook de diverse vormen van ontwikkelingsbedreiging zoals lichamelijke mishandeling en/of –verwaarlozing, psychische mishandeling en/of  –verwaarlozing, seksueel misbruik en het getuige zijn van huiselijk geweld.

Binnen het nieuwe  jeugdstelsel dient  iedere professional door de gehele keten heen veiligheidsrisico’s te  kunnen taxeren / c.q. ontwikkelingsbedreigingen  te kunnen beoordelen, maar ook in staat te zijn adequaat te handelen, zowel op het gebeid van preventie, signalering, diagnostiek, hulp en behandeling. De richtlijnen zoals beschreven in de ‘meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling’  en de ‘Digitale handreiking aanpak kindermishandeling stelselwijziging Jeugd’ bieden hierbij een algemeen kader.
Binnen het jeugdstelsel in de provincie Groningen is door de verschillende veiligheidsinstanties gewerkt aan een ‘overzicht van de route bij zorgen omtrent veiligheid’. Dit overzicht geeft in het kort de stappen weer die genomen moeten worden indien er zorgen zijn omtrent te veiligheid.

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.


Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens en zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Deze cookies zijn van aanbieders van externe content op deze website. Denk aan film, marketing- en/of tracking cookies.