Verzoek tot machtiging rechtbankprocedure

In de verzoeken tot machtiging voor de kinderrechter moet duidelijk het retouradres voor de beschikking worden vermeld. Dat geldt natuurlijk ook voor gemandateerden wanneer die het verzoek doen.

Toelichting

De gemeenten zijn met de nieuwe Jeugdwet verantwoordelijk voor het indienen van een verzoek tot machtiging voor het plaatsen van een jeugdige in een gesloten accommodatie op vrijwillige basis.

Het proces richting de kinderrechter is ingewikkeld en komt heel precies. Vaak moeten de stukken ook onder tijdsdruk worden ingediend in het belang van de jeugdige. Om het proces in goede banen te leiden staat de benodigde informatie op de RIGG site. Een van de afspraken met de rechtbank is dat we voor de stukken (w.o het verzoek en de verleningsbeschikking) gebruik maken van de VNG modellen. We hebben in het voorjaar in het Hampshire hotel ook een voorlichting over de procedures gehad van de rechtbank. Een van de verzoeken vanuit de rechtbank was om op de stukken, met name het verzoek tot machtiging duidelijk te vermelden waar de beschikking van de rechter naar toe moet worden gestuurd. De beschikking van de rechtbank is voorwaardelijk om het traject met de jeugdige te kunnen inzetten.  De rechtbank merkt nu dat het nog vaak voor komt dat er onduidelijkheid is over het retouradres. Dat heeft tot gevolg dat hulpverlener  die actie moet ondernemen binnen het lokale team moet wachten tot de beschikking boven water komt  (beschikking zwerft bijv. binnen het gemeentehuis, qua privacy ook niet toegestaan).  

Cookie settings