Nieuwe overzichten van aanbieders per 1 januari 2019Check onze homepagina..
Productenboek Jeugdhulp vanaf 1 januari 2019?Check onze homepage voor de laatste versie!
Op zoek naar meest recente versie Productenboek Jeugdhulp?Check onze homepage voor de laatste versie!

Waarborgen privacy bij communicatie tussen ketenpartners

Miranda Brinkmann 21-12-2018 163 keer bekeken

Binnen de jeugdhulpketen is privacy van groot belang. Vanuit de AVG worden eisen gesteld aan de grondslag voor de verwerkingen en de mate van beveiliging.

Een belangrijk uitgangspunt van de AVG is of er een doel wordt gediend met de verwerking en dat dit doel niet anders kan worden bereikt dan door het gebruik van persoonsgegevens.

De RIGG en de Groninger gemeenten ontvangen echter met enige regelmaat e-mail berichten waarin persoonsgegevens zijn opgenomen. Het is de vraag of het doel van deze berichten ook op een andere wijze kan worden bereikt door bijvoorbeeld te verwijzen naar een zaak- of cliƫntnummer. Daarnaast valt op dat deze berichten vaak op een onbeveiligde manier worden verzonden. Bij het verzenden van vertrouwelijke informatie op een veilige manier is er sprake van een zogenaamde 2-weg authenticatie om een bericht te kunnen openen.

Daarom de oproep aan al onze ketenpartijen om:

  • alleen persoonsgegevens in mailberichten op te nemen wanneer dit strikt noodzakelijk is, en

  • om dan een beveiligde e-mailoplossing te gebruiken die aansluit bij de eigen bedrijfsvoering.

 

Voor meer informatie omtrent de gegevensverwerking door de RIGG, zie onze nieuwe pagina Privacy.