Nieuwe overzichten van aanbieders per 1 januari 2019Check onze homepagina..
Productenboek Jeugdhulp vanaf 1 januari 2019?Check onze homepage voor de laatste versie!
Op zoek naar meest recente versie Productenboek Jeugdhulp?Check onze homepage voor de laatste versie!

Jeugdhulp en asielzoekerskinderen

Miranda Brinkmann 29-11-2018 418 keer bekeken

Per 1 januari 2019 kunnen ook asielzoekers voor jeugdhulp terecht bij de gemeenten. Tot nu toe werd de Jeugdhulp voor deze kinderen door het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) geregeld. Het gaat om jongeren die recht hebben op opvang en in een asielzoekerscentrum verblijven.

Locaties in de Groninger regio

Voor Jeugdhulpregio Groningen betreft het de asielzoekerscentra in de gemeenten Delfzijl en Westerwolde. In de gemeente Musselkanaal is wel een azc gevestigd maar die locatie gaat per 31 december 2018 sluiten.

Bij toename van het aantal asielaanvragen kan het aantal opvanglocaties ook weer uitbreiden. Deze informatie betreft dus de huidige stand van zaken.

Jeugdhulpaanbieders

Het COA heeft als beleid gevoerd dat alleen jeugdhulpaanbieders die al een contract hadden met een gemeente, jeugdhulp mochten bieden aan asielzoekers. Al deze jeugdhulpaanbieders hebben in september 2018 een brief ontvangen met informatie over de overgang naar gemeenten.

Administratie en declaratie

De overheveling kan gevolgen hebben omdat de door COA betaalde tarieven kunnen afwijken van de tarieven die RIGG of gemeente met jeugdhulpaanbieders is overeengekomen. Het is daarom noodzakelijk, dat de lopende zorg wordt beeindigd op 31 december 2018 en weer wordt opgestart op 1 januari 2019.

Het kan voorkomen dat een asielzoekerskind/jeugdige niet is ingeschreven in de basisregistratie van de gemeente (BRP) en dus geen BSN heeft. De VNG komt op korte termijn met informatie over dit onderwerp. Het is belangrijk om regelmatig de VNG-website te raadplegen over het onderwerp Jeugdhulp en Asielzoekers.

Inzet van een tolk en de vergoeding

Voor 2019 blijft de inzet van een tolk voor deze doelgroep (asielzoekers die onder de COA-opvang vallen) beschikbaar. Er is een handleiding voor de inzet van een tolk beschikbaar (via de website van de VNG). Het is van belang dat het COA-zorgnummer van het kind/de jeugdige bekend is. Elke asielzoeker beschikt over een zorgpas, voorzien van het COA-zorgnummer. Zonder dit nummer kan geen tolk worden geregeld.

Meer informatie?

Op de VNG-website staat een informatiepagina met vragen en antwoorde over de jeugdhulp voor asielzoekers. Ook bij het COA kunnen gemeenten terecht met vragen over de transitie naar de gemeenten info@coa.nl.