Nieuwe overzichten van aanbieders per 1 januari 2019Check onze homepagina..
Productenboek Jeugdhulp vanaf 1 januari 2019?Check onze homepage voor de laatste versie!
Op zoek naar meest recente versie Productenboek Jeugdhulp?Check onze homepage voor de laatste versie!

Controleprotocol privaatrechtelijke handhaving Jeugdhulp

Miranda Brinkmann 10-09-2018 499 keer bekeken

De RIGG sluit met jeugdhulpaanbieders in het kader van de Jeugdwet namens alle Groninger gemeenten overeenkomsten voor het leveren van jeugdhulp. In de overeenkomst staan de gestelde algemene en product specifieke eisen en de voorwaarden voor de uitvoering van jeugdhulp.

Naast het sluiten van deze overeenkomsten heeft de RIGG tot taak de overeenkomsten privaatrechtelijk te handhaven. Contractmanagers van de RIGG controleren of jeugdhulpaanbieders voldoen aan deze eisen en voorwaarden. Het doel van deze privaatrechtelijke handhaving is in principe tweeledig: bevordering van het nalevingsgedrag van de jeugdhulpaanbieders met wie de overeenkomst is aangegaan en zorgen voor de borging en – indien nodig – voor verbetering van de kwaliteit van de jeugdhulp.

Het onlangs gepubliceerde “Controleprotocol privaatrechtelijke handhaving Jeugdhulp” beschrijft de uitgangspunten, de frequentie van dergelijke controles en de maatregelen die getroffen kunnen worden. Het is een belangrijk document voor nieuwe en toekomstige aanbieders.

Contractmanagement wordt binnen de RIGG steeds verder ontwikkeld en krijgt steeds meer vorm. In een volgende nieuwsbrief zal het team contractmanagers zich voorstellen en vertellen wat jeugdhulpaanbieders van hen kunnen verwachten.