Nieuwe overzichten van aanbieders per 1 januari 2019Check onze homepagina..
Productenboek Jeugdhulp vanaf 1 januari 2019?Check onze homepage voor de laatste versie!
Op zoek naar meest recente versie Productenboek Jeugdhulp?Check onze homepage voor de laatste versie!

Wijzigingen in Inkoopdocumenten Open House

Miranda Brinkmann 10-09-2018 514 keer bekeken

De Open House procedure staat toe om periodiek wijzigingen door te voeren in producten, trajecten en pakketten en ook in bepaalde voorwaarden.

Onder andere ontwikkelingen in de jeugdhulp, wijzigingen van landelijk berichtenverkeer en privacy wet-, en regelgeving kunnen hiertoe aanleiding geven. Op deze wijze is er sprake van een doorlopende verbetercyclus in zowel het aanbod als de kwaliteit van het inkoopproces.

Eind juni 2018 heeft de RIGG een overzicht met aanbieders gedeeld en op de RIGG website gepubliceerd waarin wijzigingen worden aangekondigd. Het betreft wijzigingen in de Open House inkoopdocumenten die vanaf 1 januari 2019 officieel gelden. Naast tekstuele wijzigingen staan er een aantal wijzigingen in die te maken hebben met een verandering van beleid. Een voorbeeld daarvan is de beƫindiging van de administratieve tegemoetkoming.

De betreffende wijzigingen zijn al verwerkt in de inkoopdocumenten van de lopende toetredingsronde Open House, die op 10 september van start is gegaan.