Nieuwe overzichten van aanbieders per 1 januari 2019Check onze homepagina..
Productenboek Jeugdhulp vanaf 1 januari 2019?Check onze homepage voor de laatste versie!
Op zoek naar meest recente versie Productenboek Jeugdhulp?Check onze homepage voor de laatste versie!

Toetredingsmoment Open House per 1 januari 2019

Miranda Brinkmann 10-09-2018 1481 keer bekeken

Ieder half jaar kondigt de RIGG een nieuw toetredingsmoment Open House aan en publiceert de dan geldende inkoopdocumenten. Deze inkoopdocumenten worden officieel gepubliceerd op Commerce-hub. Op 10 september 2018 is de nieuwe ronde gestart.

De aankondiging van een nieuw toetredingsmoment betekent niet alleen dat nieuwe jeugdhulpaanbieders (d.w.z. jeugdhulpaanbieders die nog geen overeenkomst met de RIGG hebben voor het leveren van Jeugdhulp in de regio Groningen) kunnen toetreden. Het betekent ook dat de jeugdhulpaanbieders die al een contract met de RIGG hebben voor het leveren van jeugdhulp, hun productenportefeuille kunnen aanpassen. Deze aanpassing kan inhouden dat een jeugdhulpaanbieder besluit om een bepaald product (of meerdere) niet meer te leveren, bijvoorbeeld omdat er geen zorgtoewijzingen zijn. Anderzijds kan een jeugdhulpaanbieder ook besluiten om zich aan te melden voor extra producten.

Aanmelding Open House

Voor het komende toetredingsmoment betekent dat de overeenkomst met ingang van 1 januari 2019 ingaat. De aanmeldingsperiode start op maandag 10 september 2018. Ook deze ronde verloopt digitaal via het inkoopplatform Commerce Hub. Aanmeldingen kunnen tot uiterlijk 10 oktober worden ingediend. Uiteraard geldt hiervoor dat een jeugdhulpaanbieder een overeenkomst ontvangt nadat vastgesteld is dat er wordt voldaan aan alle gestelde voorwaarden en eisen voor de uitvoering van jeugdhulp.

Voorwaarden & eisen

In het aanmeldingsdocument en in het productenoverzicht op Commerce-hub zijn alle voorwaarden en eisen terug te vinden die van belang zijn voor jeugdhulpaanbieders. Er zijn algemene eisen en productspecifieke eisen.

Achtergrond Inkoop Jeugdhulp

De inkoop van specialistische jeugdhulp wordt sinds 2014 uitgevoerd door de Regionale Inkooporganisatie Groninger Gemeenten, de RIGG. Tot 2018 verliep de inkoop via aanbestedingen en subsidies en werden overeenkomsten met jeugdhulpaanbieders voor bepaalde tijd afgesloten. Sinds 1 januari 2018 hanteert de RIGG voor het merendeel van de jeugdhulp een andere inkoopwijze, namelijk via de procedure van Open House. In 2017 heeft de RIGG alle jeugdhulpaanbieders in de regio Groningen hierover geïnformeerd.

Communicatie

Via de website van de RIGG en via Twitter worden de toetredingstermijnen Open House aangekondigd. De inkoopdocumenten die op de website www.rigg.nl staan, zijn tijdens een lopende inkooptermijn niet bereikbaar. Om verwarring te voorkomen staan alle voor de nieuwe termijn geldende inkoopdocumenten op Commerce-hub.

Zodra de termijn is afgelopen, zullen de inkoopdocumenten weer op de RIGG website worden geplaatst en zijn ze voor alle jeugdhulpaanbieders te benaderen.

Naast de Open House publiceert de RIGG via de eerdergenoemde kanalen ook andere inkooptrajecten, zoals de onlangs aangekondigde Aanbesteding Jeugdhulp Plus.

Het is van belang dat jeugdhulpaanbieders zich aanmelden voor de nieuws brief van de RIGG en regelmatig de website benaderen voor nieuwe documenten.