Nieuwe overzichten van aanbieders per 1 januari 2019Check onze homepagina..
Productenboek Jeugdhulp vanaf 1 januari 2019?Check onze homepage voor de laatste versie!
Op zoek naar meest recente versie Productenboek Jeugdhulp?Check onze homepage voor de laatste versie!

Publicatie aanbesteding Jeugdhulp Plus

Miranda Brinkmann 05-09-2018 821 keer bekeken

Op maandag 3 september 2018 is de aanbesteding Jeugdzorg Plus gepubliceerd.

De Regionale Inkooporganisatie Groninger Gemeenten (RIGG) voert de aanbesteding van "Jeugdhulp Plus" uit namens de Groninger en Drentse gemeenten.

De aanbesteding heeft uitsluitend betrekking op het verrichten van diensten. Het betreft hier diensten in het kader van de Jeugdwet, meer specifiek het uitvoeren van:
• Verblijf Jeugdhulp Plus;
• Traject voorwaardelijke machtiging gesloten jeugdhulp.

De aanbestedingsprocedure verloopt digitaal via Commerce Hub. Meer informatie en de aanbestedingsdocumenten vindt u hier.