Nieuwe overzichten van aanbieders per 1 januari 2019Check onze homepagina..
Productenboek Jeugdhulp vanaf 1 januari 2019?Check onze homepage voor de laatste versie!
Op zoek naar meest recente versie Productenboek Jeugdhulp?Check onze homepage voor de laatste versie!

Onderzoek "Toegang tot psychosociale zorg" door C4Youth

Miranda Brinkmann 28-06-2018 1031 keer bekeken

Van welke problemen hebben kinderen en adolescenten last als zij in de zorg terechtkomen? Welke invloed heeft de psychosociale zorg op deze problemen? Onderzoek uitgevoerd in het kader van C4Youth geeft inzicht in de problemen en de toegang tot de jeugdhulp in de provincie Groningen.

 C4Youth is een academische werkplaats transformatie jeugd. Gemeenten, praktijkorganisaties, onderwijs en onderzoek bundelen hun expertise en kennis om gezamenlijk het jeugdstelsel te verbeteren. Het RIGG is een van de samenwerkingspartners van de werkplaats.

Vrij recent werd een nieuw artikel gepubliceerd op basis van onderzoek in het kader van C4Youth. Het onderzoek keek naar de typen problemen en de ernst van de problemen die kinderen en adolescenten hebben bij de toegang tot psychosociale zorg. De typen en ernst van die problemen werd vergeleken met de problematiek van kinderen die geen psychosociale zorg ontvangen. Voor beide groepen werd onderzocht hoe hun problematiek zich ontwikkelde door na drie en twaalf maanden opnieuw te meten hoe het met hun problemen ging.

Klik hier voor de uitkomsten van het onderzoek