Productenboek JeugdhulpCheck onze homepage voor de laatste versie!
Op zoek naar meest recente versie Productenboek Jeugdhulp?Check onze homepage voor de laatste versie!

Overgang 18- naar 18+

Er is voor de categorie jongeren die jeugdhulp ontvangen en 18 jaar worden een speciale werkgroep ingesteld. Deze werkgroep heeft als doel de overgang van 18- naar 18+ zo goed en soepel mogelijk te laten verlopen door met verschillende partijen overeenstemming te bereiken en afspraken te maken.

Het maken van afspraken met de verschillende partijen is echter lastig omdat er sprake is van verschillende wettelijke kaders (en financieringsstromen) die niet goed op elkaar aansluiten.

Jongeren die 18 jaar worden en jeugdhulp ontvangen, moeten van deze overgang geen last hebben. Daarom is het van belang dat alle betrokken instanties op het juiste moment anticiperen en goed met elkaar samenwerken. Gemeenten, zorgverzekeraar Menzis en jeugdhulpaanbieders in Groningen hebben een integrale werkwijze ontwikkeld en richtlijnen 18-/18+ opgesteld voor deze situaties. De werkwijze is tevens opgenomen in de algemene inkoopvoorwaarden voor jeugdhulp.

Onderdeel van de werkwijze is dat jeugdhulpaanbieders een beroep kunnen doen op een gemeentelijke coördinator 18-/18+ waardoor eventuele risico's bij de overgang naar 18 jaar voorkomen kunnen worden.

In het overzicht in de rechterkolom zijn de coördinatoren per gemeente en hun contactgegevens opgenomen.

Cookie-instellingen