Toegang specialistische dyslexiebehandeling

Met ingang van 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de Ernstig Enkelvoudige Dyslexieondersteuning (EED) voor kinderen tot en met 12 jaar. Gemeenten, zorgaanbieders en het samenwerkingsverband passend onderwijs hebben daarover afspraken gemaakt in het Convenant Dyslexie. Daarin in een nieuwe route en werkwijze vastgesteld die er op hoofdlijnen als volgt uit ziet…

De school is de eerst aangewezen plek om kinderen met lees- en spellingsproblemen en (mogelijke) dyslexie te begeleiden. Dyslexie valt bij het onderwijs binnen de basisondersteuning. Het is de verantwoordelijkheid van het schoolbestuur om de kwaliteit op schoolniveau op orde te hebben. Vanuit de samenwerkingsverband passend onderwijs wordt advies gegeven wat de school zou kunnen doen binnen die basisondersteuning.

Het onderwijs maakt onderscheid drie (dyslexie) ondersteuningsniveaus:

  1. Basisarrangement van goed lees- en spellingsonderwijs met aandacht voor verschillen in leerbehoeften;
  2. Intensief arrangement gericht op intensivering van lees- en/of spellingsonderwijs door uitbreiding van instructie- en oefentijd;
  3. Zeer intensief arrangement gericht op verdere intensivering van het lees- en/of spellingsonderwijs door inzet van specifieke interventies.

Pas als deze drie niveaus van dyslexie ondersteuning leiden tot onvoldoende resultaat kan de school doorverwijzen naar de gemeentelijke Ernstige Enkelvoudige Dyslexie (EED) ondersteuning. De ouders/wettelijk vertegenwoordigers mogen dan aangeven van welke door de RIGG gecontracteerde aanbieder zij deze hulp willen ontvangen.

Kwaliteitsinstituut Dyslexie

De RIGG contracteert namens de gemeenten alleen jeugdhulpaanbieders die het product Ernstige Enkelvoudige Dyslexiehulp aanbieden als zij lid zijn van het Nederlands kwaliteitsinstituten dyslexie (NKD). Daarmee wordt de kwaliteit van de dyslexiehulp gewaarborgd. Meer informatie is te vinden op www.nkd.nl

 

Cookie settings