Nieuwe overzichten van aanbieders per 1 januari 2019Check onze homepagina..
Productenboek Jeugdhulp vanaf 1 januari 2019?Check onze homepage voor de laatste versie!
Op zoek naar meest recente versie Productenboek Jeugdhulp?Check onze homepage voor de laatste versie!

Uitvoering convenant

Aan het begin van het schooljaar 2015-2016 hebben de gemeenten, zorgaanbieders en het onderwijs het Convenant diagnose en behandeling bij ernstige Enkelvoudige Dyslexie afgesloten. Belangrijkste doelstelling is het implementeren, borgen en doorontwikkelen van een werkwijze die ervoor zorgt dat binnen het krimpende budget:

  • zoveel mogelijk kinderen met Ernstige Enkelvoudige Dyslexie goed worden geholpen,
  • de zorg wordt besteed aan de kinderen die dit het meest nodig hebben,
  • er in het onderwijs sprake is van een gerichte aanpak voor kinderen met dyslexie,
  • het landelijk protocol EED zo efficiënt en effectief mogelijk wordt ingezet, en.
  • de zorginhoudelijke en financiële verantwoordelijkheden tussen onderwijs, gemeente en zorgaanbieders juist worden belegd.

Om die doelstelling te halen zijn er in het convenant afspraken gemaakt voor de uitvoering van dyslexiezorg. Er is een werkgroep ingesteld met vertegenwoordigers van de gemeenten, het onderwijs en de aanbieders om die werkwijze door te ontwikkelen en te monitoren.  

De werkgroep heeft een aantal producten afgerond ten behoeve van een goede uitvoering en verduidelijking van het beleid dat we in het convenant hebben afgesproken. Het betreft de volgende documenten:

  1. Screeningsbeleid zorgaanbieders: Eenduidige toelatingscriteria van zorgaanbieders.
  2. Overzicht van de RIGG gecontracteerde zorgaanbieders 2015.
  3. Dyslexieformulier; dit formulier kan door scholen gebruikt worden om kinderen aan te melden voor Dyslexiebehandeling bij de zorgaanbieder. Sommige aanbieders hebben een eigen formulier, deze kan ook gebruikt worden.
  4. Werkproces: een uitwerking van de routing zoals die in het convenant Dyslexie is vastgelegd. In principe is de beschreven werkwijze toepasbaar voor ieder CJG/Sociaal team en kan naar de lokale wens verder worden uitgewerkt.
  5. Beleid VO: de zorgaanbieders hebben met elkaar vastgelegd wat een effectief beleid is bij het uitvoeren van Dyslexie behandeling bij kinderen in het VO. De werkwijze past binnen de kaders van het convenant en kan ter informatie naar de teams.
Overlay sluiten

Download link

0 bestanden: