Leerlingenvervoer

De gemeenten streven naar een samenleving waarin inwoners in staat zijn om vanuit hun eigen kracht regie te voeren over hun eigen leven. Uitgangspunt is het stimuleren van zelfredzaamheid en eigen verantwoordelijkheid. De rol van de eigen omgeving wordt hierin betrokken. De kanteling zoals die in het sociale domein wordt nagestreefd geldt ook voor het leerlingenvervoer.

Het uitgangspunt van deze kanteling is dat het kind of de jongere zo zelfstandig mogelijk reist naar de school. De volgorde is dus zodanig dat niet het taxivervoer het uitgangspunt is, maar de eigen zelfstandigheid van de leerling en zijn omgeving.

Gemeenten en samenwerkginsverbanden staan samen achter dit uitgangspunt (bestuurlijk AGO 27-6-2015). In januari 2015 is ter ondersteuning van deze afspraak het provincie breed te hanteren adviesformulier leerlingenvervoer beschikbaar gekomen voor de overdracht van onderwijs naar de basisteams (CJG, sociale teams) gemeenten.

Cookie settings