Filmpjes zorgroutes Jeugdhulp

Met de invoering van de Jeugdwet per 1 januari 2015 is er in de jeugdhulp veel veranderd. Niet alleen zijn de rollen en verantwoordelijkheden van de gemeenten veranderd, ook voor jeugdhulpaanbieders is de wereld van (voorheen:) de jeugdzorg een hele andere geworden.

Alle huidige inspanningen van professionals in de basisteams en de inzet van passende hulp door ervaren jeugdhulpverleners, zijn erop gericht de weg naar passende (jeugd)hulp voor jeugdigen en betrokkenen zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen en te stroomlijnen.

Een van de meest belangrijke consequenties van de verandering in rollen en verantwoordelijkheden, is de wijziging van de zorgroutes. Waar voorheen jeugdigen via Bureau Jeugdzorg met een indicatiebesluit een hulpverleningstraject startten, vindt nu eerst door professionals in de gemeentelijke basisteams zorgtoewijzing plaats. En dat is pas het begin van de route..

Over hoe de nieuwe zorgroutes voor de vrijwillige en gedwongen jeugdhulp eruitzien, heeft de RIGG in samenwerking met VideVos Videoproducties twee animatiefilmpjes gemaakt.

Voor het bekijken van de filmpjes (zie rechterkolom) heeft u software nodig die videobestanden kunnen afspelen, zoals Windows Media Player of VLC.

De filmpjes staan ook op de website van Vimeo: vrijwillig en gedwongen kader.

Cookie-instellingen