Nieuwe overzichten van aanbieders per 1 januari 2019Check onze homepagina..
Productenboek Jeugdhulp vanaf 1 januari 2019?Check onze homepage voor de laatste versie!
Op zoek naar meest recente versie Productenboek Jeugdhulp?Check onze homepage voor de laatste versie!

Wijzigingen Open House per 1 januari 2019

Overzicht wijzigingen per 1-1-2019

Op 28 juni 2018 hebben wij alle (gecontracteerde) jeugdhulpaanbieders geïnformeerd over de wijzigingen in de inkoopdocumenten van de Open House procedure. Deze wijzigingen zijn per 1 januari 2019 van kracht. Een overzicht van de betreffende wijzigingen is hier in te zien.

Het betreft de volgende wijzigingen:

  • Aanscherping van de beschrijvingen in het productenboek;
  • Vastleggen van de afspraken rondom het berichtenverkeer en het administratieve proces specifiek voor de Groningse situatie, vervat in een administratieprotocol;
  • Wijziging van de administratieve tegemoetkoming.

Daarnaast is als gevolg van een wijziging in het landelijk beleid van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport nog één inhoudelijke wijziging opgenomen met betrekking tot pleeghulp. Dit betreft een wijziging die per 01-07-2018 van kracht is. Zie ook het nieuwsbericht.

Alle jeugdhulpaanbieders waar de RIGG een overeenkomst mee heeft, zijn schriftelijk geïnformeerd en hebben de in het document genoemde bijlagen ontvangen.