Informatiebijeenkomsten

Informatiebijeenkomst Jeugdhulpaanbieders

In de jaren 2015 tot en met 2017 heeft de RIGG geregeld informatiebijeenkomst georganiseerd voor Contractpartners en jeugdhulpaanbieders. Deze waren bedoeld om hen te informeren over actuele vraagstukken en om toekomstige ontwikkelingen met hen af te stemmen.

Ook voor de komende jaren, vanaf 1 januari 2018, organiseren we regelmatig bijeenkomsten voor de jeugdhulpaanbieders. Deze bijeenkomsten kunnen het karakter hebben van marktconsultaties, themabijeenkomsten en afstemmingsbijeenkomsten rondom de transformatie agenda. Aanbieders die door de RIGG gecontracteerd zijn, ontvangen voor deze specifieke bijeenkomsten een uitnodiging. Dit kan gericht via de mail of in het algemeen via een aankondiging op deze website.

Presentaties zullen na afloop van de bijeenkomsten op deze pagina worden gepubliceerd. De presentaties blijven gedurende een kalenderjaar beschikbaar.