Nieuwe overzichten van aanbieders per 1 januari 2019Check onze homepagina..
Productenboek Jeugdhulp vanaf 1 januari 2019?Check onze homepage voor de laatste versie!
Op zoek naar meest recente versie Productenboek Jeugdhulp?Check onze homepage voor de laatste versie!

Informatiebijeenkomsten Gemeenten

Tijdens zogenaamde 'regiosessies' informeren medewerkers van de RIGG de verschillende gemeentelijke medewerkers over diverse onderwerpen die gerelateerd zijn aan de inkoop van Jeugdhulp.

Het gaat hierbij om sessies waarvoor casusregisseurs, front en back office medewerkers, gedragswetenschappers, praktijkbegeleiders e.a. worden uitgenodigd. Ook de betrokken beleidsambtenaar Jeugd is uitgenodigd.

De presentaties publiceren we na elke bijeenkomst op de website of via een nieuwsbericht.