Informatiebijeenkomsten Gemeenten

Tijdens zogenaamde 'regiosessies' informeren medewerkers van de RIGG de verschillende gemeentelijke medewerkers over diverse onderwerpen die gerelateerd zijn aan de inkoop van Jeugdhulp.

Het gaat hierbij om sessies waarvoor casusregisseurs, front en back office medewerkers, gedragswetenschappers, praktijkbegeleiders e.a. worden uitgenodigd. Ook de betrokken beleidsambtenaar Jeugd is uitgenodigd.

De presentaties publiceren we na elke bijeenkomst op de website of via een nieuwsbericht.