Productenboek JeugdhulpCheck onze homepage voor de laatste versie!
Op zoek naar meest recente versie Productenboek Jeugdhulp?Check onze homepage voor de laatste versie!

Woonplaatsbeginsel

Laatste update: donderdag  2 september 2021

Met ingang van 1 januari 2022 wordt het nieuwe woonplaatsbeginsel in de Jeugdwet ingevoerd. Naar schatting zullen landelijk zo’n ruim 25.000 jeugdigen (bron: CBS-simulatie 2019) met ingang van de nieuwe wetswijziging ‘administratief’ verhuizen naar een andere gemeente. Dit betekent dat een andere gemeente financieel verantwoordelijk wordt. Voor gemeenten en jeugdhulpaanbieders betekent dit een behoorlijke inhoudelijke en administratieve verandering. 

Wat verandert er

Het huidige woonplaatsbeginsel binnen de Jeugdwet is gebaseerd op de woonplaats van de gezagsdrager van een jeugdige. In veel gevallen volgt het gezag niet uit de Basisregistratie Personen (BRP) en moet het gezagsregister geraadpleegd worden. Dit is een tijdrovende activiteit. Verder zijn er vaak wijzigingen van de woonplaats tijdens een hulpverleningstraject omdat gezagdragers verhuizen of het gezag verliezen.

Het nieuwe woonplaatsbeginsel gaat uit van de woonplaats waar de jeugdige staat ingeschreven, op moment van de zorgvraag. Wanneer de jeugdige niet meer thuis verblijft, geldt de woonplaats van de jeugdige voorafgaand aan de aaneengesloten periode van verblijf. Doel van het nieuwe woonplaatsbeginsel: het moet leiden tot lagere uitvoeringslasten, een eerlijker verdeling en minder onduidelijkheid, waardoor de jeugdige sneller wordt geholpen.

Gemeenten kunnen er vanuit gaan dat het woonplaatsbeginsel budgettair neutraal uitpakt, maar het is een risico zolang er geen zicht is op de daadwerkelijke verschuiving van kinderen en kosten en de aanpassingen van het budget. Er is in de nieuwe situatie geen sprake meer van de clustering van jeugdigen met verblijfszorg die soms plaatsvindt onder het huidige woonplaatsbeginsel en waarvoor de compensatieregeling voogdij/18+ was ingericht. Het budget voor 2022 wordt, door middel van een CBS simulatie, verdeeld op basis van het nieuwe woonplaatsbeginsel. Er wordt nog wel gewerkt aan een compensatieregeling voor jeugdigen van wie de woonplaats van oorsprong niet bekend is.  Klik hier voor meer informatie over deze en andere regelingen. 

Hoe ziet het proces eruit?

Vanaf 1 april: uitzoeken huidige jeugdigen met jeugdhulp door gemeenten

Ongeveer 25.000 jeugdigen (landelijk) gaan verhuizen van gemeente. Volgens een simulatie van het CBS gaan er circa 420 jeugdigen van de regio Groningen naar andere regio’s en komen er 470 jeugdigen vanuit andere regio’s naar Groningen. Daarnaast verhuizen er jeugdigen binnen de eigen jeugdhulpregio van gemeente.

De gemeenten zijn in april gestart met het onderzoeken van de woonplaats (bij aanvang van het verblijf) van de jeugdigen met verblijf in hun gemeente. Vanaf de zomer worden de jeugdigen met ambulante jeugdhulp, verlengingen en andere mutaties opgepakt. .

Vanuit de RIGG is een periodiek overleg gestart met de contactpersonen van alle gemeenten. Tijdens dit overleg wordt de stand van zaken met elkaar doorgenomen, worden tips en trucs met elkaar uitgewisseld en worden met elkaar afspraken gemaakt over het uitwisselen van informatie over jeugdigen die administratief gaan verhuizen (binnen de regio).

De VNG heeft een convenant opgesteld waarin gezamenlijk afspraken over de toepassing van het nieuwe woonplaatsbeginsel tussen gemeenten zijn vastgelegd. 

Vanaf 1 juli: voorbereiden van overdracht jeugdigen en contractering jeugdhulpaanbieders

VNG/VWS/Inlichtingenbureau hebben voor de overdacht een tool ontwikkeld. Deze wordt in onze regio door de RIGG gevuld met data uit de Suite4Jeugdzorg. De RIGG deelt deze data periodiek met gemeenten vanaf het derde kwartaal.

Een belangrijk aspect in de implementatie van het woonplaatsbeginsel is het afsluiten van nieuwe zorgcontracten voor jeugdigen die administratief verhuizen vanuit andere regio’s en daar zorg krijgen van jeugdhulpaanbieders waar nu geen contract mee is afgesloten.

In de nieuwe wet is zorgcontinuïteit vastgelegd. Dit betekent dat de jeugdige gedurende een jaar recht heeft op voortzetting van dezelfde jeugdhulp, bij dezelfde jeugdhulpaanbieder, onder dezelfde voorwaarden en tegen dezelfde tarieven. Voor de RIGG betekent dit dat er mogelijk afspraken gemaakt moeten worden met jeugdhulpaanbieders waar nu geen contract mee is afgesloten.

Vanaf 1 oktober: overdragen jeugdigen aan nieuw verantwoordelijke gemeente (warme overdracht) en versturen nieuwe toewijzingen en informeren administratief verhuizende jeugdigen

In de zomer wordt duidelijk hoe dit in de regio kan worden aangepakt. 

Interessante links

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen wijzigen

Deze website maakt gebruik van cookies. Cookies worden onder andere gebruikt voor het bijhouden van statistieken, het opslaan van voorkeuren, het optimaliseren van deze website, de integratie van social media en marketingdoeleinden. Lees meer over cookies en jouw privacy in ons cookieverklaring. Wij gebruiken de hieronder genoemde soorten cookies.


Deze cookies gebruiken we om de basisfuncties van deze website te kunnen laten draaien en om inzicht te krijgen in het gebruik. Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens. Deze cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website en worden daarom altijd geplaatst.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Indien u deze toestaat, worden deze cookies gebruikt door aanbieders van externe content die op deze website kan worden getoond. In sommige gevallen gaat het daarbij om marketing- en/of tracking cookies, die het gedrag van bezoekers vastleggen en op basis daarvan gepersonaliseerde advertenties tonen op andere websites.