Productenboek JeugdhulpCheck onze homepage voor de laatste versie!
Op zoek naar meest recente versie Productenboek Jeugdhulp?Check onze homepage voor de laatste versie!

Woonplaatsbeginsel

Laatste update: vrijdag 15 oktober 2021

Met ingang van 1 januari 2022 wordt het nieuwe woonplaatsbeginsel in de Jeugdwet ingevoerd. Naar schatting zullen landelijk zo’n ruim 25.000 jeugdigen (bron: CBS-simulatie 2019) met ingang van de nieuwe wetswijziging ‘administratief’ verhuizen naar een andere gemeente. Dit betekent dat een andere gemeente financieel verantwoordelijk wordt. Voor gemeenten en jeugdhulpaanbieders betekent dit een behoorlijke inhoudelijke en administratieve verandering. 

Wat verandert er

Het huidige woonplaatsbeginsel binnen de Jeugdwet is gebaseerd op de woonplaats van de gezagsdrager van een jeugdige. In veel gevallen volgt het gezag niet uit de Basisregistratie Personen (BRP) en moet het gezagsregister geraadpleegd worden. Dit is een tijdrovende activiteit. Verder zijn er vaak wijzigingen van de woonplaats tijdens een hulpverleningstraject omdat gezagdragers verhuizen of het gezag verliezen.

Het nieuwe woonplaatsbeginsel gaat uit van de woonplaats waar de jeugdige staat ingeschreven, op moment van de zorgvraag. Wanneer de jeugdige niet meer thuis verblijft, geldt de woonplaats van de jeugdige voorafgaand aan de aaneengesloten periode van verblijf. Doel van het nieuwe woonplaatsbeginsel: het moet leiden tot lagere uitvoeringslasten, een eerlijker verdeling en minder onduidelijkheid, waardoor de jeugdige sneller wordt geholpen.

Gemeenten kunnen er vanuit gaan dat het woonplaatsbeginsel budgettair neutraal uitpakt, maar het is een risico zolang er geen zicht is op de daadwerkelijke verschuiving van kinderen en kosten en de aanpassingen van het budget. Er is in de nieuwe situatie geen sprake meer van de clustering van jeugdigen met verblijfszorg die soms plaatsvindt onder het huidige woonplaatsbeginsel en waarvoor de compensatieregeling voogdij/18+ was ingericht. Het budget voor 2022 wordt, door middel van een CBS simulatie, verdeeld op basis van het nieuwe woonplaatsbeginsel. Er wordt nog wel gewerkt aan een compensatieregeling voor jeugdigen van wie de woonplaats van oorsprong niet bekend is.  Klik hier voor meer informatie over deze en andere regelingen. 

Hoe ziet het proces eruit?

Uitzoeken en uploaden gegevens huidige jeugdigen met jeugdhulp door gemeenten

Ongeveer 25.000 jeugdigen (landelijk) gaan verhuizen van gemeente. Volgens een simulatie van het CBS gaan er circa 420 jeugdigen van de regio Groningen naar andere regio’s en komen er 470 jeugdigen vanuit andere regio’s naar Groningen. Daarnaast verhuizen er jeugdigen binnen de eigen jeugdhulpregio van gemeente.

De gemeenten zijn in april gestart met het onderzoeken van de woonplaats (bij aanvang van het verblijf) van de jeugdigen met verblijf in hun gemeente. Vanaf de zomer worden de jeugdigen met ambulante jeugdhulp, verlengingen en andere mutaties opgepakt. .

Vanuit de RIGG is een periodiek overleg gestart met de contactpersonen van alle gemeenten. Tijdens dit overleg wordt de stand van zaken met elkaar doorgenomen, worden tips en trucs met elkaar uitgewisseld en worden met elkaar afspraken gemaakt over het uitwisselen van informatie over jeugdigen die administratief gaan verhuizen (binnen de regio).

VNG/VWS/Inlichtingenbureau hebben voor de overdacht een transporttool ontwikkeld. Deze wordt in onze regio door de RIGG gevuld met data uit de Suite4Jeugdzorg. De RIGG deelt deze data periodiek (wekelijks) met gemeenten. Ook informeert de RIGG de jeugdhulpaanbieders, zodat zij weten om welke jeugdigen het gaat.

De VNG heeft een convenant opgesteld waarin gezamenlijk afspraken over de toepassing van het nieuwe woonplaatsbeginsel tussen gemeenten zijn vastgelegd. 

Contractering jeugdhulpaanbieders

De RIGG informeert de jeugdhulpaanbieders periodiek aan de hand van de gegevens in de transporttool, zodat zij weten om welke jeugdigen het gaat. De informatie is onder voorbehoud van acceptatie van de benoemde ontvangende gemeente, het kan dus nog wijzigen.

Omdat er regionaal wordt ingekocht, hoeft er voor verhuizingen binnen de regio niet opnieuw gecontracteerd te worden.

Voor jeugdigen die vanuit andere regio’s naar onze regio verhuizen en daar zorg krijgen van jeugdhulpaanbieders waar nu geen contract mee is afgesloten, maakt de RIGG een voorstel voor de contractering in overleg met de ontvangende gemeente.

In de nieuwe wet is zorgcontinuïteit vastgelegd. Dit betekent dat de jeugdige gedurende een jaar recht heeft op voortzetting van dezelfde jeugdhulp, bij dezelfde jeugdhulpaanbieder, onder dezelfde voorwaarden en tegen dezelfde tarieven. Voor de RIGG betekent dit dat er mogelijk afspraken gemaakt moeten worden met jeugdhulpaanbieders waar nu geen contract mee is afgesloten.

Overdragen jeugdigen aan nieuw verantwoordelijke gemeente (warme overdracht) en versturen nieuwe toewijzingen en informeren administratief verhuizende jeugdigen

De ontvangende gemeente weet aan de hand van de download van de transporttool welke jeugdigen ze kunnen verwachten.

Binnen 2 weken na dit bericht, geeft de ontvangende gemeente aan de latende gemeente door dat zij de administratieve verhuizing accepteren. Dit geldt alleen voor administratieve verhuizingen van buiten de regio Groningen. Binnen de regio Groningen is afgesproken dat alleen contact wordt opgenomen wanneer men niet akkoord is (geen bericht: goed bericht).

Over het proces rondom de warme overdracht volgt half oktober meer informatie.

Ook voor het informeren van de (ouders / gezag) van de jeugdige geldt dat informatie nog volgt. Wel is inmiddels afgesproken dat dit informeren nu nog niet plaatsvindt en dat de communicatie regionaal wordt afgestemd. Er komen modelbrieven die gebruikt kunnen worden vanuit i-sociaal domein. Er is reeds informatie beschikbaar die gemeenten en aanbieders op hun websites kunnen zetten. Deze informatie is hier te vinden.

In december volgt het berichtenverkeer aan de hand van de administratieve verhuizing. Ook hierover komt nog een handreiking. Hierover is wel bekend:

  • Het is niet de bedoeling een toewijzing in te trekken, voordat er een nieuwe toewijzing is.
  • Voor regionale verhuizingen wordt gekeken of berichtenverkeer ondervangen kan worden door hercoderen.

Interessante links

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.


Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens en zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Deze cookies zijn van aanbieders van externe content op deze website. Denk aan film, marketing- en/of tracking cookies.