Productenboek JeugdhulpCheck onze homepage voor de laatste versie!
Op zoek naar meest recente versie Productenboek Jeugdhulp?Check onze homepage voor de laatste versie!

Transformatieagenda

Transformatieagenda jeugdhulp 2018 – 2020

Voor de zomer 2018 hebben de Groninger gemeenten samen met de ketenpartners in de jeugdhulp (jeugdhulpaanbieders, onderwijs, cliëntenorganisaties) een Transformatieagenda jeugdhulp 2018 – 2020 opgesteld.

In deze Transformatieagenda worden de inhoudelijke ontwikkelopgaven voor de komende jaren uitgewerkt. Er is, in lijn met de ontwikkelopgaven van het Rijk, voor onze regio gekozen voor de volgende thema’s:

  1. Een betere toegang tot (jeugd)hulp voor jeugd en gezinnen

  2. Alle jeugdigen krijgen de kans zich positief te ontwikkelen

  3. Meer kinderen zo thuis mogelijk laten opgroeien

  4. Jeugdigen beter beschermen als hun ontwikkeling gevaar loopt

  5. Investeren in vakmanschap (leren en ontwikkelen)

Op 14 en 21 september 2018 is deze Transformatieagenda in twee goed bezochte versnellingssessies uitgewerkt in een aanvraag voor het Transformatiefonds jeugdhulp. Er is inhoudelijk focus aangebracht en er zijn prioriteiten gesteld. Zoals de complexe problematiek van de groep jeugdigen die opgroeien in onze regio, (LVB, trauma, lage SES, armoede etc.) die een fors beroep doen op de jeugdhulp. Maar ook de samenwerking tussen onderwijs en zorg, onder meer ten behoeve van de hiervoor genoemde groep jeugdigen waarbij veelal sprake is van schoolverzuim en schooluitval.

Voor de jeugdhulpregio Groningen is voor 2018 tot en met 2020 in principe 1,2 mln euro per jaar beschikbaar.

De bijdrage uit het Transformatiefonds is bedoeld voor de uitwerking en verdieping van de actielijnen.

De Transformatieagenda Jeugdhulp en de aanvraag Transformatiefonds zijn regionaal van opzet en beschrijven bovenliggende regionale thema’s.  Iedere gemeente/cluster van gemeenten maakt ook zijn eigen plan waarin de lokale en sub-regionale prioriteiten worden uitgewerkt. Beide hangen uiteraard  nauw met elkaar samen.

Sinds 2019 is de Transformatieagenda Jeugdhulp een zelfstandig programma en geen onderdeel van de RIGG. Kijk voor meer informatie op www.groningengeeftthuis.nl

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.


Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens en zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Deze cookies zijn van aanbieders van externe content op deze website. Denk aan film, marketing- en/of tracking cookies.