Backoffice

De Groninger gemeenten hebben zelf besloten hoe zij de gemeentelijke basiszorg en de toegang tot de jeugdhulp willen organiseren, bijvoorbeeld via het Centrum voor Jeugd & Gezin of via sociale wijkteams. Welke vorm deze lokale basisteams ook hebben, in elke gemeente zitten er medewerkers in die door de colleges zijn gemandateerd om een besluit tot zorgtoewijzing voor jeugdhulp te nemen. In samenhang met het lokale basisteam (de ‘frontoffice’) heeft elke gemeente ook een backoffice ingericht.

De backoffice medewerkers zorgen voor de administratieve en financiële afhandeling van onder andere de zorgtoewijzingen door de lokale teams en de declaraties van de zorgaanbieders. Dit vindt plaats via een systeem van berichtenverkeer dat provinciebreed is uitgekozen: Suite4Jeugdzorg (S4JZ), dat wordt gekoppeld aan het financiële systeem van de gemeente Groningen. Voor de afwikkeling van de zorgtoewijzingen via (huis)artsen is het Berichtenportaal Zorgorganisaties Groningen (BZG) ontwikkeld. Via BZG kunnen zorgaanbieders een zogenaamd ‘Verzoek tot Zorgtoewijzing’ bij de gemeente indienen.

Cookie-instellingen