Nieuwe overzichten van aanbieders per 1 januari 2019Check onze homepagina..
Productenboek Jeugdhulp vanaf 1 januari 2019?Check onze homepage voor de laatste versie!
Op zoek naar meest recente versie Productenboek Jeugdhulp?Check onze homepage voor de laatste versie!

Referentiekader Toegang Basisteams

24-02-2016 418 keer bekeken

Over het functioneren van de basisteams in de Groninger gemeenten is eind 2015 een rapport verschenen. In dit rapport Toegang in de basisteams komen drie aandachtsgebieden naar voren: zorgtoeleiding, casusregie en veiligheid. Op elk van deze gebieden worden verbeteringen geadviseerd.

Om richting te geven aan het verbeteren van de kwaliteit in de toegang, in de casusregie en veiligheid, is besloten om een referentiekader op te stellen.

Hoewel de gemeenten de uitvoering van de jeugdhulp weliswaar verschillend en individueel oppakken, is enige vorm van uniformiteit ten aanzien van de kwaliteit ervan een gezamenlijk streven. Met het referentiekader hebben de gemeenten de mogelijkheid om zelf de kwaliteit van de toegang te toetsen en te monitoren.

Dit referentiekader is nu gereed en vastgesteld. Het is naar alle gemeenten gestuurd met het advies om een werkproces in gang te zetten om zichzelf aan het de hand van het kader te toetsen én elkaar te toetsen. Voor de zomer 2016 zal er opnieuw onderzoek worden gedaan om zodoende zicht te houden op de kwaliteit van de toegang in alle basisteams.

Beide documenten zijn via onderstaande links te downloaden:

- Adviesrapport Toegang

- Referentiekader