Aankondiging: Toetredingsmoment inkoop Jeugdhulp Open House per 1 januari 2020

August 13, 2019 822 keer bekeken

Ieder half jaar kondigt de RIGG een nieuw toetredingsmoment van de inkoop Jeugdhulp Open House Regio Groningen aan. De eerstvolgende aanmeldingsperiode start op 10 september a.s.

Aanmelding Open House

Voor het komende toetredingsmoment betekent dit dat de overeenkomst met ingang van 1 januari 2020 ingaat. De aanmeldingsperiode start op dinsdag 10 september 2019 16.00 uur. Deze ronde verloopt digitaal via het inkoopplatform CommerceHub. Aanmeldingen kunnen tot uiterlijk 11 oktober 2019 16.00 uur worden ingediend. Een jeugdhulpaanbieder ontvangt een overeenkomst nadat door de RIGG is vastgesteld dat er wordt voldaan aan alle gestelde voorwaarden en eisen voor de uitvoering van jeugdhulp.

Voorwaarden & eisen

In het aanmeldingsdocument en in het productenoverzicht op CommerceHub zijn alle voorwaarden en eisen terug te vinden die van belang zijn voor jeugdhulpaanbieders. Er zijn algemene eisen en productspecifieke eisen.

Communicatie

Via de website van de RIGG worden de toetredingstermijnen Open House aangekondigd. Alle voor de nieuwe termijn geldende inkoopdocumenten worden op dinsdag 10 september 2019 na 16.00 uur beschikbaar gesteld op CommerceHub.

Wanneer u zich eenmaal heeft aangemeld voor deze Open House ronde verloopt alle communicatie rondom deze aanmelding via CommerceHub. 

Om goed op de hoogte te blijven van recente ontwikkelingen, is het van belang dat jeugdhulpaanbieders zich aanmelden voor de nieuwsbrief van de RIGG en regelmatig de website benaderen voor nieuwe informatie.

 

Cookie settings