Nieuwe overzichten van aanbieders per 1 januari 2019Check onze homepagina..
Productenboek Jeugdhulp vanaf 1 januari 2019?Check onze homepage voor de laatste versie!
Op zoek naar meest recente versie Productenboek Jeugdhulp?Check onze homepage voor de laatste versie!

Vooraankondiging wijzigingen per 1 januari 2020

01-07-2019 162 keer bekeken

Rectificatie vooraankondiging wijzigingen per 1 januari 2020. Bij de publicatie vooraankondiging wijzigingen is er per abuis een verkeerde tekst -enkel ten aanzien van blok A6- aan het wijzigingsdocument toegevoegd.

Onderstaand treft u de voorgenomen wijzigingen per 1 januari 2020 in onze Open House inkoopdocumenten aan met de gerectificeerde tekst van blok A6.

Bij dit wijzigingsdocument hoort tevens een bijlage met de nieuw gestelde maximumtarieven voor 2020.