Nieuwe overzichten van aanbieders per 1 januari 2019Check onze homepagina..
Productenboek Jeugdhulp vanaf 1 januari 2019?Check onze homepage voor de laatste versie!
Op zoek naar meest recente versie Productenboek Jeugdhulp?Check onze homepage voor de laatste versie!

RIGG verwerkt maandelijks mutaties (Open House overzichten)

27-02-2019 206 keer bekeken

In de Open House is sprake van wijzigingen die vooraf worden aangekondigd en mutaties die tussendoor worden verwerkt. De eerste vindt halfjaarlijks plaats, net als de formele toetredingsronde van nieuwe aanbieders. Voor het tussentijds verwerken van de andere (mutaties) is een werkproces opgesteld.

Vooraankondiging wijzigingen

Een half jaar voor iedere nieuwe termijn van de Open House kondigt de RIGG de voorgenomen wijzigingen in de inkoopdocumenten aan. Deze wijzigingen zijn dus van invloed op de overeenkomst tussen de RIGG en de (gecontracteerde) jeugdhulpaanbieder en op alle overige inkoopdocumenten waar in de overeenkomst naar wordt verwezen. In de huidige overeenkomst staan deze bepalingen onder artikel 8 en 9.

De halfjaarlijkse termijn is tevens bedoeld voor nieuwe aanbieders om toe treden tot de Open House en voor bestaande, gecontracteerde aanbieders om hun productenportefeuille uit te breiden.

Tussentijdse mutaties

Het is mogelijk om tussentijdse wijzigingen in het jeugdhulpaanbieders-productenbestand door te voeren. Het gaat hierbij om wijzigingen zoals bijvoorbeeld het veranderen van de AGB-code. Ook kan het voorkomen dat een jeugdhulpaanbieder besluit - eventueel in afstemming met de contractmanager bij de RIGG - om een bepaald product niet meer te bieden. Redenen hiervoor kunnen zijn omdat er geen zorgtoewijzingen op worden aangevraagd of omdat bij nader inzien de aanbieder niet kan voldoen aan de eisen voor de uitvoering van het betreffende product.

Deze wijzigingen (of feitelijk: mutaties) hebben dus niet als voorwaarde dat ze eens per half jaar kunnen worden verwerkt. De mutaties die tussentijds kunnen worden verwerkt, hebben alleen betrekking op de volgende documenten:

  • Overzicht jeugdhulpaanbieder - product - tarief
  • Zorgtoewijzingsformulier
  • Productenboek: alleen bij de vermelding van de aanbieder die het betreffende product levert (geen inhoudelijke wijzigingen)

Aangepast werkproces mutaties

De verzoeken om gegevens te wijzigen, komen op verschillende momenten bij de RIGG binnen. Het is niet haalbaar noch wenselijk om bij elke wijziging de betreffende documenten aan te passen en deze op de website te plaatsen. Laat staan dat iedereen die deze documenten voor zijn/haar werk gebruikt, weet dat de documenten zijn gewijzigd en om welke wijziging(en) het gaat. Daarom is besloten om per eerste van de maand de gewijzigde documenten op de website te plaatsen, inclusief een overzicht van de wijzigingen. Zodoende is in één oogopslag duidelijk wat er is veranderd.

Dit betekent nu dat de aangepaste (hierboven genoemde) documenten voor vrijdag 1 maart 2019 op de website zullen verschijnen.

Productenboek

Het productenboek van verwijzers is een weergave van de huidige afgesloten overeenkomsten uit de Open House en de daarbij horende producten. De gegevens van aanbieders kunnen op diverse aspecten wijzigen, bijvoorbeeld doordat een aanbieder zich terugtrekt. Deze mutaties worden maandelijks doorgevoerd zowel in het digitale productenboek op de website www.RIGG.nl, als in de teksten op de website www.jeugdhulpgroningen.nl.

Kijk daarom altijd voor de laatste actuele versie en gegevens op de websites: www.jeugdhulpgroningen.nl of www.RIGG.nl.