Nieuwe overzichten van aanbieders per 1 januari 2019Check onze homepagina..
Productenboek Jeugdhulp vanaf 1 januari 2019?Check onze homepage voor de laatste versie!
Op zoek naar meest recente versie Productenboek Jeugdhulp?Check onze homepage voor de laatste versie!

Crisisloket Spoed voor Jeugd per 1 januari 2019 (gewoon) bereikbaar!

31-12-2018 259 keer bekeken

Spoed4Jeugd is sinds 2016 het centrale loket in de regio Groningen voor de aanmelding van jongeren tot 18 jaar die te maken krijgen met een crisissituatie op het gebied van: • gedrags- en opvoedproblemen, • gezinsproblemen en • psychische problemen.

Het afgelopen jaar hebben de betrokken uitvoerende partijen samengewerkt met vertegenwoordigers van de Groninger gemeenten en de RIGG om het loket opnieuw vorm te geven. Samen zijn zij tot de conclusie gekomen dat de doorontwikkeling van het loket en de crisishulp meer tijd vragen dan vooraf was ingeschat.

Alle relevante betrokkenen (gemeenten, jeugdhulpaanbieders, verwijzers en crisis jeugdhulpaanbieders) hebben afgesproken om begin 2019 scenario’s uit te werken om deze doorontwikkeling vorm te geven. Op basis hiervan maken de Groninger gemeenten en de RIGG een keuze welk scenario het meest geschikt is. Naar verwachting zal de besluitvorming voor 1 juli 2019 afgerond zijn.

Vanaf 1 januari tot 1 juli 2019 is het loket Spoed voor Jeugd en de crisishulp als volgt belegd:

  • De loketfunctie van Spoed voor Jeugd is per 1 januari 2019 belegd bij Zorgcentrale Noord. Het loket Spoed voor Jeugd blijft 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar; het telefoonnummer blijft tevens ongewijzigd: 050-523 98 51.

  • Crisishulp: Jeugdbescherming Noord, Jonx|Lentis, Cosis, Elker – het Poortje, Leger des Heils, Reik en Accare.

N.B. Vanaf 1 januari 2018 zijn alle gecontracteerde jeugdhulpaanbieders verplicht om 7 dagen per week, 24 uur per dag bereikbaarheid en beschikbaarheid  te zijn voor cliënten die bij hen in zorg zijn en in een crisissituatie terechtkomen. Deze eis is opgenomen in de overeenkomsten Open House. Meer informatie is te vinden in het nieuwsbericht van maart 2018.