Onderzoek divers

Project: Kennisplatform Kind en Echtscheiding Noord Nederland

In het kennisplatform Kind en Echtscheiding Noord Nederland bundelen en delen we kennis van effectieve preventie, ketenzorg en behandeling. Het doel van een effectieve aanpak van (v)echtscheidingen is: de problematiek voor kinderen tot een minimum te beperken. Dit wordt bereikt door vroegtijdig signaleren en vervolgens de meest passende hulp inzetten, met als uitgangspunt de eigen kracht. Het kennisplatform is een samenwerking tussen verschillende partijen in Noord Nederland die te maken hebben met cli�nten in een (v)echtscheiding, zoals jeugdigen en ouders, jeugdhulp, gemeentes, mediators en de rechtbank. Jeugdhulp Friesland en Elker Jeugd- en Opvoedhulp zijn samen met de gemeentes de trekker van het project. Het platform verzamelt alle kennis die aanwezig is en stelt deze breed beschikbaar. Het platform faciliteert onderzoek en monitort interventies om de problematiek voor kinderen geconfronteerd met echtscheidingssituaties tot een minimum te beperken.

Kennisplatform Kind en Echtscheiding Noord Nederland (samenvatting aanvraag)

Het doel van dit ontwikkelproject is het opzetten van een Kennisplatform Kind en echtscheiding voor de provincies Friesland en Groningen(Noord-Nederland), waar kennis delen, effectieve preventie, ketenzorg en behandeling gebundeld worden voor en door de samenwerkende partners. Het doel van het kennisplatform is: de problematiek voor kinderen, die geconfronteerd worden met (v)echtscheidingssituaties, tot een minimum te beperken. Dit wordt bereikt door vroegtijdig signaleren en vervolgens de meest passende hulp inzetten. Hierbij wordt aangesloten op de eigen kracht en de oplossingsmogelijkheden van de gezinsleden.

Het kennisplatform is een samenwerking tussen verschillende partijen in Noord Nederland die te maken hebben met cliënten in een (v)echtscheiding. De gemeentes zijn nadrukkelijk betrokken in dit project door de kwartiermakers van de provincie Groningen en Friesland die de gemeentes van deze provincies vertegenwoordigen. Door middel van het platform wordt alle kennis die aanwezig is verzameld en beschikbaar gesteld. Tevens worden de beschikbare (effectieve) interventies bijeen gebracht.

Het kennisplatform stelt deze kennis en deskundigheid beschikbaar. De kennis richt zich op het vroegtijdig signaleren van een mogelijke problematische scheiding tot en met de interventies bij vechtscheidingen. Gedurende het project wordt een taxatie-instrument ontwikkeld die ondersteunend is bij het vroegtijdig signaleren van het ontstaan van een problematische scheiding. Tevens wordt er een flowchart ontwikkelt die cliënten en hulpverleners ondersteunt bij het vinden van de meest passende hulpverlening. Deze instrumenten richten zich primair op de twee Noordelijke provincies, maar er is ook aandacht voor de mogelijkheid om deze instrumenten landelijk in te kunnen zetten. Via digitale ondersteuning worden de instrumenten en de kennis beschikbaar gesteld.

Het wordt een platform dat onderzoek faciliteert, interventies monitort en onderzoekt en waarin Noord-Nederland samenwerkt om de problematiek voor kinderen geconfronteerd met echtscheidingssituaties tot een minimum te beperken. Doel is dat de juiste hulp wordt ingezet, licht als het kan, zwaar indien nodig. Bij de ontwikkeling van dit kennisplatform wordt samengewerkt met partijen die in de Noord Nederland betrokken zijn bij echtscheiding situaties. Er wordt zo veel mogelijk aangesloten bij bestaande structuren zoals taskforce voorkomen kindermishandeling Noord Nederland.