Volgende Open House Toetredingstermijn start op 10 september!
Volgende Open House Toetredingstermijn start op 10 september!
Productenboek Jeugdhulp vanaf 1 januari 2018?Check onze homepage voor de laatste versie!
Volgede Open House Toetredingstermijn start op 10 september!
Op zoek naar meest recente versie Productenboek Jeugdhulp?Check onze homepage voor de laatste versie!

Benoeming nieuwe projectleider Expertteam

RIGG Secretariaat 04-04-2018

Met ingang van 1 april 2018 is Klara van Zoest aangetreden als projectleider van het Expertteam in de provincie Groningen. De komende tijd zal ze kennismakingsgesprekken voeren met de leden van het team en komt ze met een nadere uitwerking van de taken van het Expertteam.